Перейдіть вперед, щоб отримати доступ до запропонованих результатів

  Моє помешкання підходить для Airbnb?

  Для кожного помешкання є свої ідеальні гості – важливо встановити чіткі очікування.
  Автор: Airbnb (6 січ. 2020 p.)
  2-хвилинне чтиво
  Оновлено 4 жовт. 2022 p.

  Переваги

  Почніть з основ

  Будь-яке помешкання підійде для Airbnb

  Визначте тип помешкання

  Вирішіть, до яких приміщень матимуть доступ гості

  Чесно повідомляйте про переваги й недоліки

  Показуйте та розповідайте

  Установіть реалістичну ціну на своє помешкання

  Переваги

  Airbnb
  6 січ. 2020 p.
  Чи була ця інформація корисною?

  Переглянути більше тем