AirCover для господарів
AirCover для господарів
AirCover для господарів
AirCover для господарів
AirCover для господарів
AirCover для господарів

Досконалий захист. Страхування є безкоштовним і застосовується автоматично. Тільки на Airbnb.

Страхування відповідальності на 1 млн дол. США

Ви захищені – навіть у рідкісних випадках, коли гість зазнає травми.

Захист від пошкодження майна на 1 млн дол. США

Ми покриваємо шкоду, завдану гостями вашому помешканню й майну, зокрема цінним речам.

Захист від шкоди, завданої тваринами

Не хвилюйтеся: захист покриває несподівані збитки, завдані чотирилапими гостями.

Захист від витрат на ретельне прибирання

Ми компенсуємо вам незаплановані витрати на прибирання.

Захист від утрати доходу

Airbnb відшкодовує втрачений дохід у разі скасування підтверджених бронювань через пошкодження майна.

14 днів для подання заяви

У вас є 14 днів, щоб повідомити про шкоду, навіть якщо вже прибув наступний гість.

Швидкі відшкодування

Ми швидко відшкодовуємо вам збитки, завдані гостем, – зазвичай протягом 2 тижнів.

Пріоритет для супергосподарів

Супергосподарі мають доступ до спеціальної лінії підтримки з пріоритетним обслуговуванням.

Лише Airbnb надає вам AirCover

AirbnbКонкуренти
Страхування відповідальності на 1 млн дол. США
Захист від пошкодження майна на 1 млн дол. США
Захист від шкоди, завданої тваринами
Захист від витрат на ретельне прибирання
Захист від утрати доходу
14 днів для подання заяви
Швидке відшкодування
Пріоритет для супергосподарів
Комплексні переваги AirCover для господарів порівняно з безкоштовними пропозиціями від найкращих конкурентів станом на листопад 2021 року.
Щоразу, коли ви приймаєте гостей на Airbnb, ви захищені.

Відповіді на запитання

Не можете знайти того, що шукаєте? Відвідайте наш Довідковий центр.
Більше про програму AirCover для господарів, а також усі її можливості, умови й положення ви дізнаєтеся .

Спробуйте прийом гостей на Airbnb

Приєднуйтеся до нас. Ми допоможемо вам на всіх етапах процесу.